Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

dirtymind
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine

March 28 2017

dirtymind
6065 237b 390
specjalista
Sponsored post
feedback2020-admin

December 19 2014

dirtymind
Play fullscreen
wanna whole lotta love :)
Reposted fromdecoorkowa decoorkowa

December 08 2014

dirtymind
Mówiłam Ci już, że cofam się w towarzyskim rozwoju. Jestem znowu zamknięta w czterech ścianach swojego świata, niedostępnego dla przeciętnych, nic nie znaczących dla mnie ludzi.
— a kluczyk do niego został wyrzucony.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viazoi zoi

July 15 2014

dirtymind
Reposted fromtwice twice viaSchuyler Schuyler
dirtymind
1577 f553 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaburdel burdel

April 27 2014

dirtymind
6339 7014 390
Reposted from20 20
dirtymind
dirtymind
6382 2aaa 390
Reposted fromzapiski zapiski
dirtymind
dirtymind
6428 10b4 390
Reposted fromBabson Babson
dirtymind
7647 a6f3 390
Reposted fromjajebie jajebie viaburdel burdel

April 14 2014

4873 eaec 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaromantycznosc romantycznosc
dirtymind
9285 c90f 390
Reposted fromamatore amatore viaromantycznosc romantycznosc

April 13 2014

dirtymind
6273 f5b8 390
Reposted fromMathiasTausen MathiasTausen vialoveyou loveyou
Reposted fromdusiek dusiek vialoveyou loveyou
dirtymind
4691 7eb8 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialoveyou loveyou
dirtymind
7425 20e8 390
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord vialoveyou loveyou

March 12 2014

dirtymind
7193 a827 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...